ارتقاء كيفيت آب در شهرك هاي شمالي شهر اراك

ارتقاء كيفيت آب در شهرك هاي شمالي شهر اراك


800x600

به منظوركاهش حوادث در شبكه آبرساني ، مديريت مصرف آب و بهبود كيفيت آب آشاميدني مشتركين ساكن در شهركهاي شمالي كلانشهر اراك  امور آب وفاضلاب شهرستان اراك اقدام به انجام عمليات سه راه گيري بر روي خط انتقال  700 ميليمتر  ونصب دودستگاه شير پروانه اي نمود.

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي مهندس سعيد سرآباداني مدير امور آب و فاضلاب شهرستان اراك بيان نمود :اين امور به منظور ارتقاء كيفيت آب آشاميدني شهرك هاي شمالي كلان شهراراك اقدام به  عمليات سه راه گيري ونصب دو فقره شير پروانه اي بر روي خط 700ميليمتر براي انتقال آب سد كمال صالح  به اين شهركها  نمود

سرآباداني درپايان تصريح كرد: اين عمليات توسط اداره فني و توسعه امور آب وفاضلاب شهرستان اراك به صورت اماني و باكمترين هزينه صورت پذيرفت.

نویسنده:زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات