۶۹۵۷ نفر در بخش تعاون شاغل شدند

۶۹۵۷ نفر در بخش تعاون شاغل شدند

بهمن ماه امسال ۴۱۹ شرکت تعاونی با عضویت ۱۰ هزار و ۲۴ نفر در کشور تشکیل شده که حاصل آن اشتغالزایی برای حدود ۷۰۰۰ نفر بوده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات