مجوز دولت برای تولید مسکن با اولویت خانوارهای کم درآمد در سال ۹۹

مجوز دولت برای تولید مسکن با اولویت خانوارهای کم درآمد در سال ۹۹

مجلس تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، از تصویب تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف در کمیسیون تلفیق خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات