مراکز تجمع وپرتردد مه پاشی و ناوگان حمل ونقل عمومی دائم ضدعفونی می ...

مراکز تجمع وپرتردد مه پاشی و ناوگان حمل ونقل عمومی دائم ضدعفونی می ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات