هشتاد و دومین کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی،امور ورزش و جوانان شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه هشتاد و دوم کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی،امور ورزش و جوانان شورای شهر اهواز روز یکشنبه ۱۱ اسفند  ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح به ریاست جاسم موسی پور و با حضور اعضای کمیسیون آقایان اسکندر لطفعلی زاده ،محمد هادی قنوات، محمدرضا ایزدی،سیدمحسن موسوی زاده،سیدناصر موسوی نژاد برگزار شد.
در این جلسه آقایان امینی معاون سازمان فرهنگی، ورزشی و معاونین ، پورنعمت از مدیریت مالی شهرداری به عنوان مدعوین در این کمیسیون حضور داشتند .
این کمیسیون با دستور ۱)بررسی مشکلات پرداخت های مالی در حوزه فرهنگی ۲) مساعدت ها برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات