کشت برنج در فارس در بهار99 ممنوع می شود

کشت برنج در بهار 99 در فارس ممنوع می شود و برنجکاران استان باید نوع کشت خود را تغییر دهند.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای فارس از افزایش تعرفه آب بها و برق بها کشت برنج از سوی شورای حفاظت منابع آب استان خبرداد .

مهندس کریمی مزیدی  افزود : هیات محترم وزیران در استانهای غیر از گیلان و مازندران اقدام به گرفتن چنین تصمیمی گرفته است که فارس نیز بالطبع به منظور حساسیت بالا در حفاظت از منابع آبی و نیز جلوگیری از هدر رفت این منابع در زمره استانهایی قرار گرفته است که کشت برنج در بهار 99 در آن ممنوع می باشد .

کریمی مزیدی اظهار نمود: شورای حفاظت فارس استان به ریاست استاندار در راستای این مصوبه هیات وزیران تصمیم به کاهش کشت برنج از طریق افزایش تعرفه آب بها و برق بهای آن در بهار 99 گرفته است .

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای فارس گفت: این شورا به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع آبی فارس از طریق کشت برنج  اعلام نموده  که در بهار99 تعرفه آب ها و برق بهای کشت برنج با نرخ آزاد محاسبه می گردد به همین خاطر کشاورزان محترم از حالا می بایست نسبت به تغییر نوع کشت خود مطلع باشند و یا در صورت تمایل مجدد به کشت برنج، سود و زیان خود را براساس تعرفه جدید برق و آب محاسبه نمایند .

وی افزود: « طبق مصوبه شورای حفاظت منابع آب استان و با توجه به اینکه برنامه ریزی کشاورزان محترم جهت تغییر نوع کشت در ابتدای بهار صورت می گردد، توصیه می شود از کشت های جایگزین پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی استفاده نمایند».

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات