بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز تصویب شد

فریدون بابایی اقدم- عضو شورای اسلمی شهر تبریز در بررسی تبصره کمک هزینه تامین مسکن، گفت: مزایا مد نظر در بودجه با عنوان «کارکنان شهرداری» تنها شامل کارکنان رسمی، بیمه‌ای و کار معین شده و کارکنان تامین نیرو و دیگر کارگران را شامل نمی‌شود. عضو شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: مزایا باید برای تمامی کارکنان شهرداری به صورت یکسان ارائه شود. محرم محمد زاده- عضو شورای اسلامی شهر تبریز در بررسی و اصلاح تبصره مدیریت انسان محور و توسعه فضای سبز، گفت: سازمان سیما منظر در فضای سبز شهرداری اقدام به کاشت نهال هایی می‌کند که بسیار کوچک هستتد و نگهداری و بزرگ کردن آنها سال‌ها زحمت و هزینه می‌خواهد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات