چهاردهمین پست ناحیه جنوب برق خوزستان دارای پوشش عایقی شد

چهاردهمین پست ناحیه جنوب برق خوزستان دارای پوشش عایقی شد

لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات