مديردفتر مهندسي اطلاعات و GISخبر داد

به گزارش پايگاه خبري توانير ه گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران، محمدجواد توفيقي مديردفتر مهندسي اطلاعات و GIS برق منطقه اي تهران در گفتگو با تيم خبري دفتر روابط عمومي، ضمن تشريح عملكرد اين دفتر طي سال گذشته و برنامه هاي آينده آن با اشاره به لزوم افزايش سرعت، دقت و صحت اطلاعات توليد شده اعلام كرد: از مهمترين اقدامات اين دفتر در سال 1398 ، شروع پرژه آمار ثبتي براي اتصال سامانه آماري موجود در اين دفتر با ساير سيستم هاي اطلاعاتي شركت، به نحوي كه اطلاعات مورد نياز در اسرع وقت و به محض توليد آن با انجام فرآيند هاي كاري واحد هاي مختلف، در سيستم يكپارچه ERP ثبت و در بانك اطلاعاتي سامانه آماري اين دفتر، قابل بازيابي، گزارش گيري و انتشار گزارشات آماري باشد، از ديگر فعاليت ها مي باشد كه در حال حاضر قسمت هاي منابع انساني، فروش و خدمات مشتركين، و اطلاعات ثابت پروژه هاي خط و پست بطور كامل انجام شده و بستر اطلاعات پيشرفت فيزيكي پروژه ها فراهم است و استفاده از آن منوط به ورود اطلاعات از طريق مبادي ذيربط مي باشدو موجودي پست نيز به انجام رسيده و موجودي خط نيز در حال بررسي سيستم اطلاعاتي در بردارنده اين اطلاعات است . از ديگر فعاليت ها كدگذاري اسناد فني با روش جديد است و در حال حاضر ?? درصد از اسناد فني پست هاي انتقال تحت پوشش اين شركت موجود در آرشيو اسناد فني انجام شده است.
وي در ادامه با تاكيد بر سه ويژگي اطلاعات به روز، دقيق و دسترسي سريع براي سيستم اطلاعات جغرافيايي، اين موارد را در راستاي كاهش هزينه هاي شركت و ضمن رعايت موارد امنيتي به كار رفته، سبب بالا رفتن بهره وري دانست.
توفيقي در بخش ديگر سخنانش در مورد امكان به روزرساني اطلاعات سامانه GIS توسط حوزه هاي بهره برداري، طرح و توسعه، خدمات مشتركين و ... مواردي را مطرح و گزارشي از تاريخچه، عملكرد و دستاوردهاي GIS در شركت برق منطقه اي تهران را ارائه كرد و اظهار داشت: مهندسي سيستمهاي اطلاعات مكاني، با بهرهگيري از فناوريهاي ارائه شده در زمينههايي مانند سختافزار و نرمافزار رايانهها، علوم كامپيوتر و رياضي، علوم اطلاعات مكاني و فناوري اطلاعات، بستري مناسب را براي مديريت و تعامل بهينه با دادههاي مكاني در اختيار سطوح مختلف كاربران قرار ميدهد.
وي در همين زمينه اضافه كرد: توسعه روشهاي كارآ جهت ورود دادههاي مكاني، توسعه كمي و كيفي تحليلهاي مكاني قابل انجام بر روي دادههاي مكاني موجود، توسعه محصولات قابل استحصال از دادههاي مكاني و در نهايت، بهبود روشهاي نمايش و ارائه نتايج حاصل به كاربران تخصصي و عام، از عمده فعاليتهايي است كه در اين حوزه انجام ميشود.
بنابراين گزارش، توفيقي با اشاره به حوزه كاري گروه سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي دفتر مهندسي اطلاعات و GIS اين دفتر گفت: موضوع اصلي كار ما اخذ، ذخيرهسازي، بازيابي، مديريت و پردازش دادههاي مكان مرجع و توصيفي به منظور توليد اطلاعات قابل استفاده براي تصميم گيري است و مهمترين اقدام انجام شده اين گروه در سال جاري اضافه كردن لايه هاي جديد در سيستم اطلاعات جغرافيايي به منظور استفاده در ساير واحدهاي شركت براي بهبود فرايندهاي فاز برنامه ريزي، اجرا و بهره برداري از پروژه هاي صنعت برق است.
وي در پايان با تشريح اقدامات شاخص انجام شده در حوزه گروه كاري گروه اطلاعات مديريت و اسناد فني دفتر مهندسي اطلاعات اين دفتر عنوان كرد: علاوه بركد گذاري اشاره شده، جمع آوري و ارائه اطلاعات مرتبط با شاخص هاي اختصاصي جشنواره شهيد رجايي كه همه ساله شركت موفق به كسب امتياز كامل آن گرديده است از اهم فعاليت هاي اين گروه است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات