آلمان، ورود مسافران ایرانی به سه فرودگاه خود را مشروط کرد

آلمان، ورود مسافران ایرانی به سه فرودگاه خود را مشروط کرد

راه و مسکن تهران – ایرنا – آلمان، علاوه بر فرودگاه فرانکفورت، داشتن اظهار نامه سلامت برای مسافران ورودی دو فرودگاه دیگر ازجمله هامبورگ و کلن را اجباری است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات