اطلاعیه مهم/ شرایط خروج از ظرفیت پروژه های نیازمند صدور گواهی تضمین کیفیت

اطلاعیه مهم/ شرایط خروج از ظرفیت پروژه های نیازمند صدور گواهی تضمین کیفیت

به اطلاع می رساند به منظور تنسیق امور مهندسی و صیانت از حقوق حرفه ای اعضا و کارفرمایان محترم ، در خصوص پلاک های ثبتی که خروج آنها از ظرفیت مهندسان ناظر نیازمند صدور و ارایه تضمین کیفیت توسط شرکت مجری می باشد، در جهت تسهیل فرآیند خروج از ظرفیت ناظران، تنها خروج از ظرفیت ناظر هماهنگ کننده ( عمران یا معماری ) پروژه پس از صدور و ارایه گواهی تضمین کیفیت توسط مجری انجام می پذیرد و لذا سایر ناظران پروژه می توانند پس از گواهی امضا و بارگذاری و تایید گواهی اتمام عملیات توسط سازمان ، نسبت به خروج از ظرفیت اقدام نمایند.

بدیهی است فرآیند خروج از ظرفیت ناظر هماهنگ کننده ( عمران یا معماری ) پس از گواهی امضا، متوقف شده و ضمن اطلاع رسانی، امکان درج رمز و شناسه تصدیق برای وی تا زمان صدور و ارایه گواهی تضمین توسط مجری و تایید سازمان، فراهم نخواهد بود.

در صورتی که تعداد کار ناظر هماهنگ کننده ( عمران یا معماری )  ۸ پروژه باشد و ناظر نیاز به خروج پروژه به منظور اخذ پروژه ای جدید داشته باشد، خروج از ظرفیت با ارایه تعهد کتبی توسط ناظر هماهنگ کننده ( عمران یا معماری )، مبنی بر عدم ارایه گواهی پایانکار به کارفرما تا زمان ارایه گواهی تضمین کیفیت، میسر می باشد.

لذا اکیدا توصیه می گردد، ناظران هماهنگ کننده ( عمران یا معماری ) ضمن رعایت موارد فوق، از ارایه گواهی اتمام عملیات به کارفرمایان پیش از تکمیل فرآیند مذکور خودداری نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات