ثبت ۸۲ میلی متر بارندگی در هفته اول اسفندماه

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب از ریزش ۲۳ درصدی متوسط بارش های سالانه طی دو روز در مورخ ۶ و ۷ اسفندماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، " محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: در هفته اول اسفند ماه سال جاری ، با ثبت حدود ۸۲ میلی متر بارندگی ، یک سوم میانگین بلند مدت ریزش های استان را تجربه نمودیم.

وی افزود:  بر اساس آمار ایستگاه باران سنجی مبنا ، با ریزش ۶۴.۵  میلی متر بارندگی طی روزهای ۶ و۷ اسفند ماه بیشترین بارش با  ۱۲۵.۵ میلی متر ، مربوط به ایستگاه رودک جاجرود، سنگان و کن و کمترین آن با ۳۱ میلی متر ، مربوط به ایستگاه فیروز کوه بوده است .

خانیکی ، از خصوصیات دیگر بارش های به وقوع پیوسته را تداوم ، توالی و شدت قابل توجه ریزش ها در روز های مذکور دانست که باعث ایجاد سیلاب هایی با دوره بازگشت بالا در سطح استان تهران گردید و ادامه داد: ثبت دبی ۳۲۳.۶۳ متر مکعب بر ثانیه در ایستگاه شریف آباد(خروجی جنوب تهران) ، دبی ۶۴.۳۲۰ متر مکعب بر ثانیه در ایستگاه خروجی شمیرانات ( تقی آباد)  و دبی ۴۳.۴۵۰ متر مکعب در ایستگاه هیدرومتری سیل برگردان غرب(ارم سبز) که به ندرت در  دوره آورد رودخانه ها در ماه اسفند ، تجربه شده است، نشان دهنده تداوم بالای زمان بارندگی ها نسبت به زمان تمرکز حوضه های آبریز استان تهران می باشد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب با اشاره به اینکه در اقلیم خشک و نیمه خشک ، بدون شک ، وقوع هر رخداد بارندگی ، جان دوباره ای بر منابع آب های سطحی و زیرزمینی استان می دهد ، خاطر نشان کرد: از منظر مدیریت منابع آب ، وقوع این نوع بارش ها ، به سبب از دسترس خارج شدن به صورت سیلاب ، نمی تواند تمام انتظارات را در کمبود منابع آبی سالانه ، پاسخگو باشدو این مهم به ویژه باید مورد توجه همکاران و متولیان برنامه ریزی منابع آب قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، " محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: در هفته اول اسفند ماه سال جاری ، با ثبت حدود ۸۲ میلی متر بارندگی ، یک سوم میانگین بلند مدت ریزش های استان را تجربه نمودیم.

وی افزود:  بر اساس آمار ایستگاه باران سنجی مبنا ، با ریزش ۶۴.۵  میلی متر بارندگی طی روزهای ۶ و۷ اسفند ماه بیشترین بارش با ۵/۱۲۵ میلی متر ، مربوط به ایستگاه رودک جاجرود، سنگان و کن و کمترین آن با ۳۱ میلی متر ، مربوط به ایستگاه فیروز کوه بوده است .

خانیکی ، از خصوصیات دیگر بارش های به وقوع پیوسته را تداوم ، توالی و شدت قابل توجه ریزش ها در روز های مذکور دانست که باعث ایجاد سیلاب هایی با دوره بازگشت بالا در سطح استان تهران گردید و ادامه داد: ثبت دبی ۳۲۳.۶۳ متر مکعب بر ثانیه در ایستگاه شریف آباد(خروجی جنوب تهران) ، دبی ۶۴.۳۲۰ متر مکعب بر ثانیه در ایستگاه خروجی شمیرانات ( تقی آباد)  و دبی ۴۳.۴۵۰ متر مکعب در ایستگاه هیدرومتری سیل برگردان غرب(ارم سبز) که به ندرت در  دوره آورد رودخانه ها در ماه اسفند ، تجربه شده است، نشان دهنده تداوم بالای زمان بارندگی ها نسبت به زمان تمرکز حوضه های آبریز استان تهران می باشد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب با اشاره به اینکه در اقلیم خشک و نیمه خشک ، بدون شک ، وقوع هر رخداد بارندگی ، جان دوباره ای بر منابع آب های سطحی و زیرزمینی استان می دهد ، خاطر نشان کرد: از منظر مدیریت منابع آب ، وقوع این نوع بارش ها ، به سبب از دسترس خارج شدن به صورت سیلاب ، نمی تواند تمام انتظارات را در کمبود منابع آبی سالانه ، پاسخگو باشد و این مهم به ویژه باید مورد توجه همکاران و متولیان برنامه ریزی منابع آب قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات