چهاردهمين پست ناحيه جنوب برق منطقه اي خوزستان پوشش ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت مدير امور بهره برداري ناحيه جنوب شركت برق منطقه اي خوزستان با بيان اينكه پوشش عايقي پست برق پتروشمي جديد به پايان رسيده؛ گفت: به منظور جلوگيري از اثرات مخرب ريزگردها و شرايط نامساعد جوي اين امور تاكنون 14 پست برق انتقال و فوق توزيع را در شهرهاي آبادان، خرمشهر، شادگان و اروند پوشش عايقي كرده است.
به گزارش روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان؛ رضا جعفري بيان كرد : در راستاي افزايش سطح عايقي و پايداري شبكه برق عمليات پوشش عايقي (RTV)تمامي تجهيزات و ادوات پست برق 132.33 كيلو ولت پتروشيمي جديد درشهرستان آبادان با ظرفيت 114 مگاوات به پايان رسيد.
وي افزود: اقدامات پوشش عايقي به منظور پايداري شبكه برق و افزايش سطح عايقي تجهيزات براي جلوگيري از اثرات مخرب ريزگردها و شرايط نامساعد جوي انجام شده و تاكنون اين امور 14 پست برق انتقال و فوق توزيع را در شهرهاي آبادان، خرمشهر، شادگان و اروند پوشش عايقي كرده است.
وي افزود: پوشش عايقي تجهيزات با رعايت كليه نكات ايمني و بدون اعمال خاموشي به مشتركين و با انتقال بار دركوتاهترين زمان ممكن انجام شده و ديگر پست هاي تحت پوشش اين امور نيز دردستوركارهاي بعدي قرار دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات