عوارض سال ۹۹ ساخت مسکن

مدیریت شهری بنا دارد تعرفه‌های هزینه صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران را مشمول ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری کند. براساس تصمیم مشترک شهرداری و شورای شهر تهران، از میان سه معادله طراحی‌شده برای تعیین میزان رشد عوارض صدور پروانه ساختمانی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران در سال آینده، یک فرمول میانه انتخاب شده و در کانال تصویب نهایی قرار گرفته است. بنابراین اگر بنا باشد این شاخص یا به تبع آن تورم بخش مسکن که به مراتب بیش از این میزان در سال گذشته بوده است مبنای محاسبه عوارض ساخت وساز در سال جدید قرار بگیرد، هزینه صدور پروانه ساختمانی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران دست کم باید حدود ۴۰ درصد رشد را تجربه کند. در قالب این معادله، مهم‌ترین تغییر فرمول محاسبه و اخذ عوارض ساختمانی ناشی از اجرای این نقشه جدید آن است که در سال آینده، به جای محاسبه عوارض ساخت وساز ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات