عقد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان هرمزگان

عقد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان هرمزگان


عقد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان هرمزگان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان به منظور برقراری ارتباط سازمان یافته با پارک علم و فناوری استان و بهره گیری از امکانات و پتانسیل های طرفین و نیز بهره مندی از تخصص های مختلف علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای و امکانات بالقوه و بالفعل پارک علم و فناوری توسط سایر بخش های جامعه در جهت رفع مشکلات و توسعه پایدار و ایجاد همکاری های مشترک اقدام به عقد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان نمود.

این تفاهم نامه با موضوع تبادل دانش و تجربيات و كاربري نمودن پژوهش ها و تجاري سازي آنها، همچنين همكاري آموزش و تحقق توسعه پايدار در حوزه صنعت ساختمان منعقد گردید. در این مراسم که مهندس آرش رضایی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان نیز حضور داشت،  تفاهم نامه یاد شده را مهندس مهدی رضایی سردره رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان و دکتر علی فتی رئیس پارک علم و فناوری این استان  امضا کردند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات