معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان خبر داد: ثیت نام جدید مسکن ملی در نیمه دوم اسفند

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۳۰۰ نفر در دور نخست ثبت‌نام طرح اقدام ملی تولید مسکن واجد شرایط نبوده و ریزش داشتند، تصریح کرد: این ریزش‌ها نیاز به تعیین تکلیف دارد و باید افراد اعتراض خود را اعلام کنند و انصرافی‌ها مشخص و بعد تعداد ظرفیت جدید تعیین شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات