پيام معاون سازمان حفاظت محيط زيست به مناسبت 15 اسفند روز درختكاري/ضرورت كاشت گونه هاي بومي براي حفظ تنوع زيستي اكوسيستم

پيام معاون سازمان حفاظت محيط زيست به مناسبت 15 اسفند روز درختكاري/ضرورت كاشت گونه هاي بومي براي حفظ تنوع زيستي اكوسيستم

معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 15 اسفند روز درختكاري تاكيد كرد: كشت گونه هاي بومي و سازگار با شرايط اقليمي هر منطقه به منظور حفظ تنوع زيستي و اكوسيستم هاي طبيعي كشور مد نظر قرار گيرد.
به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست ، در پيام كيومرث كلانتري معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست آمده است:
درخت يكي از مهمترين و كليدي ترين عناصر در محيط زيست و چرخه حيات در اكوسيستم جهاني محسوب مي شود.

تاثير مثبت آن در ايجاد تعادل آب و هوا، پاكسازي هوا، انسجام بافت خاك، حفظ زيستگاه موجودات مختلف، كاهش گرماي زمين در كنار فوايد و محصولات حاصل از آن، نشانگر نقش مهم آن در تمامي ابعاد زندگي انسان ها است. در سرتاسر دنيا و با توجه به شرايط خاص و منحصر به فرد آب و هوايي هر كشور، روز و يا روزهاي خاصي به درختكاري اختصاص داده شده است كه در كشور ما نيز با توجه به اهميت اين موضوع هفته اي به اين مناسبت در نظر گرفته مي شود .

در اهميت درختكاري همين بس كه پيامبر اسلام (ص) فرمودند: "اگر عمر جهان پايان يابد و قيامت برسد و يكي از شما نهالي در دست داشته باشد، چنان كه به قدر كاشتن آن فرصت باشد، بايد فرصت را از دست ندهد و آن را بكارد". (مستدرك الوسائل، ج13، ص460)
درختكاري، فعاليتي اثربخش در جهت حفاظت از محيط زيست و تضمين زندگي آيندگان محسوب مي شود. اقدامي كه با نهادينه شدن و ارتقاي فرهنگ عمومي نسبت به اهميت و جايگاه طبيعت مي تواند راهگشاي حفظ منابع طبيعي به عنوان سرمايه ملي كشور باشد. در روز درختكاري به صورت نمادين درختي كاشته مي شود اما هدف اين روز در واقع گسترش فرهنگ حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي كشور است.  در طبيعت هيچ چيز نبايد جابجا شود و اضافه كردن حتي يك گونه جديد، مي‌تواند محيط زيست را مورد تهديد قرار دهد.

متاسفانه گونه‌هاي غير بومي آسيب زيادي به محيط زيست و عرصه هاي طبيعي وارد مي كنند. به همين دليل شناسايي درختان و گونه‌هاي گياهي بومي هر منطقه مي تواند كمك شاياني را در جهت حفظ محيط زيست پايدار بعمل آورد.

كشور ايران داراي تنوع آب و هوايي و توپوگرافي در خور توجهي است و اين تنوع موجب گشته تا غناي گياهان ايران چشمگير باشد، بطوريكه حدود 1800 گونه ، اندميك يا انحصاري ايران هستند. گياهان اندميك يا انحصاري، عناصر گياهي با ارزش و ذخاير ژنتيكي گياهي كشور محسوب مي شوند.

بنابراين مي توان به بهانه روز درختكاري و حفظ سنت ديرينه ايرانيان با غرس كردن يك نهال درخت از بين گونه هاي بومي كشور در حفظ تنوع زيستي و احياي پوشش گياهي اين مرز و بوم سهيم بود و لازم است در ميان جامعه با آموزش و مشاركت همگاني مردم و مسئولين حفظ، نگهداري و احياي گونه هاي بومي به عنوان يك اصل مهم و بنيادين براي اين روز در نظر گرفته شود و سعي شود اين فرهنگ مبتني بر يك روز يا يك هفته نبوده و در طول سال اين اقدام عملياتي شود كه قطعاً آثار مثبت آن به خود مردم برمي‌گردد.

شايان ذكر است كه با همكاري ادارات كل حفاظت محيط زيست استان ها و نهادهاي دولتي و تشكل هاي مردمي در آذر ماه سال جاري و به منظور همكاري و مشاركت در بسيج همگاني نهالكاري در كشور كه متولي آن سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري بود تعداد 674549 اصله نهال با اولويت گونه هاي بومي هر استان و با همكاري 33554 نفر اجرا شد كه اميد است در روز درختكاري و در هفته پيش رو نيز، اين مشاركت همچنان با كشت گونه هاي بومي و سازگار با شرايط اقليمي هر منطقه به منظور حفظ تنوع زيستي و اكوسيستم هاي طبيعي كشور مد نظر قرار گيرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات