معضلات ناحیه شهری شهید بابایی پیگیری شد

معضلات ناحیه شهری شهید بابایی پیگیری شد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین کیومرث فدایی فر با اشاره به مهم ترین اقدامات  این منطقه در بهمن ماه امسال اظهار داشت: منطقه دو شهرداری قزوین در بهمن ماه امسال سعی کرده در دو ناحیه شهری شهید بابایی و آزادگان اقدامات مختلفی را در زمینه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و غیره انجام دهد.
وی با اشاره به مهم ترین اقدامات در ناحیه شهری شهید بابایی گفت: در بهمن ماه امسال، منطقه دو شهرداری قزوین در ناحیه شهری شهید بابایی 12 مورد ترمیم و نصب دریچه و 40 متر ترمیم یا نصب جداول انجام داده است.
فدایی فر خاطرنشان کرد: در این مدت، 890 متر مربع از معابر ناحیه شهری آزادگان نیز لکه گیری شده است.
مدیر منطقه دو شهرداری قزوین تصریح کرد: البته در بهمن ماه، در این ناحیه شهری اقدامات مختلفی در زمینه ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی، آسفالت و کفپوش، ترمیم و نصب و جداول و غیره انجام شده که امیدواریم سبب افزایش رضایت شهروندان شود.
پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات