گزارش نخستین جلسه هیئت رئیسه شورای مرکزی دوره هشتم

گزارش نخستین جلسه هیئت رئیسه شورای مرکزی دوره هشتم


گزارش نخستین جلسه هیئت رئیسه شورای مرکزی دوره هشتم

اولین جلسه هیئت رئیسه شورای مرکزی دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان در دو نوبت ، روزهای دوازدهم و سیزدهم اسفند ماه در در دفتر کار مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این نشست ها موضوعات مهمی از جمله تعیین تکلیف تعرفه حق الزحمه پیشنهادی خدمات مهندسی برای سال ۱۳۹۹ و نیز مراحل مقدماتی برگزاری اجلاس بیست و سوم هیئت عمومی سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه ، آقایان  مهندسین هاشم زاده، مومنی مقدم، احمدزاده و جی افرام، اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، درباره روند امور جاری شورای مرکزی گزارش هایی ارائه و درباره برخی از امور جاری سازمان بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه مهندس خرم رئیس سازمان، ضرورت برنامه‌ریزی بر اساس مدیریت نتیجه گرا و جلب مشارکت همه اعضای شورای مرکزی و هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها را خاطرنشان کرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات