معابر شهر مشهد با توزیع ۱۸۱ تن رنگ در حال زیباسازی است

معابر شهر مشهد با توزیع ۱۸۱ تن رنگ در حال زیباسازی است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات