صدور فیش محاسبه نرخ کرایه تاکسی برای مسافرین مبادی ورودی شهر مشهد ...

صدور فیش محاسبه نرخ کرایه تاکسی برای مسافرین مبادی ورودی شهر مشهد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات