جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی

در صورتی که برای کمیسیون ثابت شود که از مکان مسکونی به‌ عنوان مکان تجاری و کسب و پیشه استفاده می‌شود با تعیین مهلت مناسب که حداکثر ۲ ماه است، در مورد تعطیلی محل مزبور ظرف یک ماه تصمیم گیری می‌کند و این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می‌شود. تغییر کاربری تبدیل انباری، زیرزمین یا پارکینگ مسکونی به محل کسب و پیشه که در پروانه ساختمانی به‌ عنوان انباری یا پارکینگ ذکر شده تخلف بوده و موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات