بازدید اعضای شورای شهر از مسیرگشایی «علی بقال»

بازدید اعضای شورای شهر از مسیرگشایی «علی بقال»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات