رنگ امیزی المانهای بوستان شهداء به انجام رسید .

رنگ امیزی المانهای بوستان شهداء به انجام رسید .

مهندس عبدالله زاده رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری زرند از رنگ آمیزی و زیبا سازی المانهای بوستان شهداء خبر داد و گفت: این طرح در راستای ستاد استقبال از بهار انجام شده است .

احمد عبدالله زاده تصریح کرد:رنگ امیزی و ساماندهی سایر نماها و بوستانهای هر نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زرند

    منبع خبر

    شهرداری زرند

    شهرداری زرند یک شهرداری در شهر زرند می باشد

      نظرات