2 حلقه چاه غیر مجاز شهرستان زیرکوه پر و مسلوب المنفعه شد

به منظور حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی2حلقه چاه غیر مجاز در محدوده های مطالعاتی اسفدن و خضری پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، مدیر امور منابع آب شهرستان‌های قاینات و زیرکوه با بیان اینکه یکی از اهداف و وظایف شرکت آب منطقه‌ای ، حفاظت از منابع آب زیرزمینی است گفت: 1حلقه چاه غیرمجاز در محدوده‌ مطالعاتی اسفدن  و 1 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده مطالعاتی خضری پر و مسدود شد.

"محمدعلی شهابی"افزود: این چاه‌ها برابر با ضوابط قضایی با حضور نمایندگان فنی امور منابع آب شهرستان‌های قاینات و زیرکوه و نیروی انتظامی پر و مسلوب المنفعه شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات