پاسخ به شبهاتی در خصوص نقش پروازهای چین در انتقال کرونا به ایران

پاسخ به شبهاتی در خصوص نقش پروازهای چین در انتقال کرونا به ایران

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با رد اتهامات وارده به شرکت هواپیمایی انجام دهنده پروازهای چین، دامن زدن به این اتهام در فضای مجازی را غیر منصفانه دانست.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات