جزئیات طرح رئیس جمهوری برای نوسازی کامیون های فرسوده؛ نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه در ۴ سال

جزئیات طرح رئیس جمهوری برای نوسازی کامیون های فرسوده؛ نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه در ۴ سال

در حالی قرار بود با تفاهمنامه سال ۹۴ وزارتخانه های راه و نفت ۶۵ هزار کامیون فرسوده کشور طی ۴ سال نوسازی شود که پس از گذشت ۴ سال فقط ۵۰۰۰ کامیون نوسازی شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات