وزارت بهداشت کرونا را جدی می‌گرفت پروازهای چین انجام نمی‌شد/ انجام پروازها به دلیل جبران حمایت‌ چین از ایران نبود

وزارت بهداشت کرونا را جدی می‌گرفت پروازهای چین انجام نمی‌شد/ انجام پروازها به دلیل جبران حمایت‌ چین از ایران نبود

نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه کل کشور موضوع خطر ویروس کرونا را جدی نگرفت گفت: ‌ اگر وزارت بهداشت موضوع کرونا را جدی می‌گرفت، پروازهای ماهان در مسیر چین انجام نمی‌شد، ‌ همانطور که آن قدر قدرت دارد که قوه مقننه را تعطیل کند حتما می‌توانست دستور لغو پرواهای چین را هم بدهد. وی با تاکید بر اینکه اگر وزارت بهداشت موضوع کرونا را جدی می‌گرفت، پروازهای ماهان در مسیر چین انجام نمی‌شد، گفت: همانطور که وزارت بهداشت آن قدر قدرت دارد که قوه مقننه را تعطیل کند حتما می‌توانست دستور لغو پرواهای چین را هم بدهد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات