ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای بخش نیرو تدوین شد

ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای بخش نیرو تدوین شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست حسن پسندیده، مدیرکل دفتر مدیریت پسماندهای سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام خبر فوق افزود، سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندها با مشارکت وزارت نیرو نسبت به تدوین ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای بخش نیرو اقدام و جهت تصویب آن را به شورایعالی حفاظت محیط زیست ارسال کرده است.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماندها تصریح کرد این ضوابط در ۲۴ ماده و۱۳تبصره، شرایط و ضوابط مدیریت پسماندها از قبیل کاهش، نگهداری، تفکیک، برچسب گذاری، حمل و نقل، بازیافت، دفع و آموزش مدیران و پرسنل شاغل در بخش مدیریت پسماند های بخش نیرو بر اساس منابع تولید پسماند در حوزه های آب و برق را تعیین کرده است که بر اساس ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندها نظارت و مسئولیت حسن اجرای این ضوابط نیز به عهده وزارت است.

پسندیده اذعان داشت تولیدکنندگان پسماندهای بخش نیرو موظف‌اند اظهار نامه و اطلاعات کمی و کیفی پسماندهای تولیدی و روش‌های مدیریت آن را به سازمان و وزارت اعلام کنند و به موجب ماده ۷  قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماندهای تولیدی بر عهده سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی تولید کننده پسماندهای بخش نیرو است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات