مسافران پروازهای خارجی ۵ ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور یابند

مسافران پروازهای خارجی ۵ ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور یابند

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: مسافران پروازهای خارجی ۵ ساعت قبل در فرودگاه حضور یابند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات