تمدید درخواست غیرحضوری دریافت نهال رایگان برای یک هفته دیگر

تمدید درخواست غیرحضوری دریافت نهال رایگان برای یک هفته دیگر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات