استفاده ۱۰۰۰ معلول از ۶۰ سفر رایگان با اتوبوس و قطار شهری در ماه

استفاده ۱۰۰۰ معلول از ۶۰ سفر رایگان با اتوبوس و قطار شهری در ماه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات