كار رنگ آمیزی جداول و بلوارهای سطح شهر درحال انجام می باشد

كار رنگ آمیزی جداول و بلوارهای سطح شهر درحال انجام می باشد

رضا یزدانپناه معاون خدمات شهری شهرداری زرند گفت: به منظور ایجاد چهره مناسب با شهرنشینی و زیبا سازی مبلمان شهری عملیات پاکسازی و رنگ آمیزی جداول شهر زرند در حال انجام است .

وی با اعلام اینکه این طرح در راستای ایجاد چهره متناسب با شهرنشینی و حفظ زیبایی و مبلمان شهری و با در نظر گرفتن نیاز شهروندان به شادابی و ایجاد تنوع درحال انجام می باشد گفت: توجه به کیفیت و ماندگاری مواد استفاده شده از اولویتهای ما در این زمینه می باشد

معاون خدمات شهری اجرای این عملیات با استفاده از نیروهای خود شهرداری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تمامی بلوار های اصلی شهر رنگ آمیزی و زیبا سازی شده اند .

وی تصریح کرد: این طرح تا پایان عملیات زیبا سازی جداول شهر ادامه خواهد داشت .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زرند

    منبع خبر

    شهرداری زرند

    شهرداری زرند یک شهرداری در شهر زرند می باشد

      نظرات