تورم ترکیه کماکان صعودی

تورم ترکیه کماکان صعودی

نرخ تورم ترکیه برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات