اطلاعیه مهم تمدید پروانه های اشتغال به کار مهندسی

قابل توجه اعضای محترم سازمان

مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی متقاضیان حقیقی که اعتبار پروانه اشتغال به کار آنها در محدوده زمانی 1-11-98 الی 30-2-99 پایان می یابد می توانند بدون نیاز به تمدید پروانه نسبت به ارائه خدمات مهندسی اقدام نمایند.

مشاهده نامه

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات