آشنایی با انواع بلوک مورد استفاده در صنعت ساختمان

بلوک‌های سیمانی نمونه‌ای از انواع بلوک استاندارد می‌باشند که در دو دسته باربر و غیرباربر قرار می‌گیرند. چگالی این گونه بلوک‌ها پس از انجام فرآیند خشک شدن حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است. به بلوک‌های سیمانی که چگالی آن‌ها ۱۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد، بلوک سبک یا بلوک پوکه‌ای گفته می‌شود. چگالی این بلوک‌ها پس از خشک شدن در حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است. چگالی این گونه بلوک‌ها پس از خشک شدن در حدود ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است. چگالی این گونه بلوک‌ها پس از خشک شدن در حدود ۱۷۰۰تا ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است. استفاده از بلوک aac معایبی نیز به همراه دارد. یکی از پرکاربردترین انواع بلوک‌ها که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلوک سفالی است. این بلوک‌ها در ابعاد مختلف تولید می‌شوند و در بخش‌های غیر باربر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این بلوک‌ها ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات