بازار مسکن به کما رفت؟

بازار مسکن به کما رفت؟

امروز بازار مسکن نسبت به روزهای گذشته خلوت‌تر شده ​است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات