ضدعفونی تیمچه ها و سرای مظفریه بازار تبریز

ضدعفونی تیمچه ها و سرای مظفریه بازار تبریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات