اقدامات ویژه حمایتی سازمان از اعضا و کارکنان در صورت ابتلا به کرونا و نیز تقلیل ساعات کاری اداری تا پایان سال جاری

اقدامات ویژه حمایتی سازمان از اعضا و کارکنان در صورت ابتلا به کرونا و نیز تقلیل ساعات کاری اداری تا پایان سال جاری


اقدامات ویژه حمایتی سازمان از اعضا و کارکنان در صورت ابتلا به کرونا و نیز تقلیل ساعات کاری اداری تا پایان سال جاری

مهندس احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با ارسال نامه به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها از روسای سازمان‌ها خواست ضمن رعایت دقیق مفاد بیانیه صادره در خصوص شیوع بیماری کرونا و لزوم پیشگیری از آن، چنانچه افرادی از اعضای پرسنل و یا مهندسا ن عضو سازمان، مبتلا به کرونا شوند، سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حمایت و پشتیبانی کامل خود را از عضو مبتلا شده به عمل آورند و خدمات حمایتی ارائه نمایند،
بر اساس مفاد این نامه به دستور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، تا پایان اسفند سال ۹۸ ساعت کاری روزانه کلیه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها سه ساعت تقلیل می یابد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات