بازدید اعضای شورا و شهردار از گلخانه شهرداری تبریز و کاشت نهال

بازدید اعضای شورا و شهردار از گلخانه شهرداری تبریز و کاشت نهال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات