حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در جلسه سازگاری با کم آبی استان

مهندس رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در جلسه سازگاری با کم آبی استان با حضور دکتر فدائی استاندار کرمان، شرکت نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه سازگاری با کم آبی استان با حضور دکتر فدائی استاندار کرمان و سایر اعضاء در محل سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار شد.

در این جلسه مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این شرکت در خصوص مدیریت بحران کم آبی در سطح استان، خواستار همکاری و تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی در این زمینه شد.

لازم به ذکر است در این نشست، مهندس عربپور معاون حفاظت و بهره برداری و مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای نیز حضور داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات