ميز خدمت الكترونيك با طراحي امكانات جديد در راه وشهرسازي استان اصفهان

ميز خدمت الكترونيك با طراحي امكانات جديد در راه وشهرسازي استان اصفهان

ميز خدمت الكترونيك با طراحي امكانات جديد در راه وشهرسازي استان اصفهان
با توجه به شيوع ويروس كرونا، ميز خدمت الكترونيك اين اداره كل با طراحي و پياده سازي امكانات و اقدامات جديدتر اقدام به پيگيري مكاتبات و درخواست هاي مراجعه كنندگان مي نمايد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، با دستور عليرضا قاري قرآن مديركل راه وشهرسازي استان، ميز خدمت الكترونيك اين اداره كل با طراحي و پياده سازي امكانات و اقدامات جديدتر اقدام به پيگيري مكاتبات و درخواست هاي مراجعه كنندگان مي نمايد.
قاري قرآن اظهار كرد: با توجه به شيوع ويروس كرونا و جهت كاهش ارتباطات چهره به چهره بين افراد و جلوگيري از خطرات احتمالي براي ارباب رجوع و كاركنان، اداره فناوري ارتباطات و اطلاعات اين اداره كل اقدام به طراحي و پياده سازي امكانات جديدي در ميز خدمت الكترونيك كرده است.
ارباب رجوع مي تواند با مراجعه به سايت اين اداره كل و لينك در بخش ميز خدمت از قسمت مشاهده خدمات، تمامي خدمات ارائه شده را به تفكيك معاونت ها و نوع خدمات درخواستي، بصورت الكترونيك انجام و پيگيري نمايد.
آدرس سايت اين اداره كل به نشاني : www.isfahan.ir در دسترس مي باشد.


لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات