کرونا را جدی بگیرید!

کرونا را جدی بگیرید!

فدراسیون کارکنان دولتی آمریکا خواهان دورکاری کارکنان شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات