مدیریت بحران، پاشنه آشیل صنعت هوانوردی کشور

مدیریت بحران، پاشنه آشیل صنعت هوانوردی کشور

شیوع بیماری و جهش ارز و کاهش مسافر برای ایرلاین یک معنا و خروجی دارد و آن هم کاهش مسافر است، پس چگونه است که هر شوک اقتصادی می‌تواند به شرکت‌ها آسیب وارد سازد، آیا فرهنگ اقتصادی سرمایه گذاری ایرانی سبب می‌شود که درآمد ایرلاین در صنایع مختلف و حتی شاخه‌های ورزشی و … هزینه شود و ایرلاین تنها مولد ثروت باشد اما در مواقع بحران، دست خالی بماند

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات