اطلاعیه/ شرایط قرارداد خدمات نظارت و نحوه آزاد سازی مرحله ای حق الزحمه نظارت

اطلاعیه/ شرایط قرارداد خدمات نظارت و نحوه آزاد سازی مرحله ای حق الزحمه نظارت

با توجه به منع قانونی برقراری رابطه مالی میان کارفرما و مهندسان ناظر پروژه و در جهت تنظیم روابط و مناسبات کاری و مالی و همچنین حفظ حقوق کارفرما و مهندس ناظر ، در عمل به تکالیف قانونی ، هیات مدیره محترم سازمان در جلسه شصت و نهم مورخ  ۹۸/۱۲/۱۱  مفاد قرارداد همسان خدمات نظارت ( فایل پیوست ) و همچنین شرایط آزاد سازی مرحله ای حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان ناظر را مورد بررسی قرارداده و تصویب نمود.

با عنایت به اینکه این دو موضوع ( قرارداد نظارت و شرایط پرداخت حق الزحمه ) دغدغه اصلی ناظران محترم در طی روزهای اخیر بوده و بصورت مکرر مورد سوال قرار میگرفت ، لذا بدلیل اهمیت موضوع ، توجه کلیه مهندسان ناظری که در سیستم ارجاع ثبت نام نموده اند را به موارد زیر جلب مینماید :

۱ – قرارداد همسان نظارت براساس تجارب سالیان گذشته و بررسی مبانی قانونی و حقوقی در طی چندین ماه تدوین گردیده است و لذا در صورت وجود نواقص عمده ، در ویرایشهای بعدی اصلاح خواهد گردید. ولیکن در حال حاضر تنها قرارداد معتبر مورد قبول سازمان ، قرارداد همسان نظارت بارگذاری شده در کارتابل می باشد.
۲ – مطابق نظام نامه ارجاع نظارت ، پس از پایان مهلت ثبت نام هر پروژه و پس از اجرای الگوریتم محاسباتی ، به کارفرما و ناظر منتخب پروژه از طریق ارسال پیامک و همچنین کارتابل الکترونیکی سانما ، اطلاع رسانی گردیده تا ظرف مدت ۴۸ ساعت به کارتابل الکترونیکی خود مراجعه نموده و پس از مشاهده متن قرارداد نظارت ، نسبت به امضای قرارداد ( تایید با درج علامت  ) اقدام نمایند. سپس قرارداد نهایی در سازمان ثبت و نگهداری میگردد. قابل ذکر است که نسخه نهایی قرارداد قابلیت دانلود و چاپ را خواهد داشت.
۳ – با توجه به مفاد فرم تعهد سامانه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی البرز (سانما) که اعضای محترم در زمان ثبت نام ، تکمیل نموده اند ، مسئولیت حفظ و نگهداری رمز عبور و نام کاربری بر عهده مالک کارتابل بوده و در اختیار قراردادن نام کاربری و کلمه عبور کارتابل سانما به اشخاص ثالث ، تبعات حقوقی داشته و تخلف انتظامی محسوب میگردد ، بنابراین قرارداد نظارت بصورت الکترونیکی در کارتابل ناظر منتخب پروژه قرار گرفته و تایید قرارداد با درج علامت  در کارتابل به معنی پذیرش شرایط و امضای قرارداد نظارت میباشد. در مرحله بعد این قرارداد در کارتابل کارفرما قرارگرفته و با درج علامت  توسط کارفرما قرارداد تایید خواهد گردید. لذا به کلیه ناظران و کارفرمایان محترم توصیه اکید میگردد با در نظر داشتن مسئولیت حقوقی و انتظامی استفاده از کارتابل سانما ، نسبت به تایید قرارداد اقدام نمایند.
۴ – بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان جدول شرایط آزاد سازی مرحله ای حق الزحمه نظارت مطابق جدول زیر تعیین گردیده است:

الف - دستور نقشه های با متراژکمتر از ۲۵۰۰ مترمربع

مرحله پرداخت

درصد آزاد سازی

ثبت قرارداد نظارت

۳۰ %

صدور پروانه ساختمانی

۴۰ %
* نحوه آزاد سازی باقیمانده حق الزحمه نظارت پس از تعیین و تصویب توسط هیات مدیره، اطلاع رسانی می گردد.

ب - دستور نقشه های با متراژبیشتر از ۲۵۰۰ مترمربع

مرحله پرداخت

درصد آزاد سازی

ثبت قرارداد نظارت

۲۰ %

صدور پروانه ساختمانی

۴۰ %


** نحوه آزاد سازی باقیمانده حق الزحمه نظارت پس از تعیین و تصویب توسط هیات مدیره، اطلاع رسانی می گردد.جهت مشاهده و دانلود قرارداد همسان خدمات نظارت کلیک نمایید


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات