عمليات تكميلي پل زير گذر ارغوان ورودي شهر ايلام در حال اجرا است

عمليات تكميلي پل زير گذر ارغوان ورودي شهر ايلام در حال اجرا است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات