رعايت ضوابط مديريت پسماند پزشكي گامي مهم در كاهش انتشار ويروس كرونا

رعايت ضوابط مديريت پسماند پزشكي گامي مهم در كاهش انتشار ويروس كرونا

مدير كل دفتر مديريت پسماندهاي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: رعايت ضوابط و روش‌هاي مديريت پسماندهاي پزشكي و وابسته در دفع انواع پسماندهاي مراكز درماني و بيمارستاني گامي مهم در كنترل و كاهش انتشار ويروس كرونا در محيط محسوب مي‌شود.

به گزارش «پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، حسن پسنديده افزود: باتوجه به امكان ناقل بودن ويروس كرونا از طريق پسماندهاي پزشكي و بيمارستاني، مديريت بهينه اين بخش اكنون از اهميت مضاعف برخوردار است ،بنابراين ضرورت دارد براي مديريت پسماندهاي پزشكي، تدابير و ملاحظات ويژه اي در همه مراحل و چرخه از توليد، نگهداري، جمع آوري، بي خطر سازي، انتقال و دفع نهايي آن صورت گيرد.

وي اظهار داشت: پسماندهاي عفوني بي خطر شده با سيستم هاي بي خطر ساز استاندارد تحت دما، فشار و زمان ماند مناسب در مراكز بيمارستاني پس از فرآيند بي خطر سازي و تاييد آن توسط عوامل مسوول بهداشت در اين بخش، بايد توسط خودروهاي مناسب به مراكز دفن نهايي منتقل شوند.

وي تصريح كرد: در بخش حمل و نقل هم تمهيدات لازم براي گندزدايي و ضدعفوني مستمر ناوگان حمل و نقل خصوصا خودروهاي حمل كننده پسماندهاي پزشكي و بيمارستاني در مراكزي كه بيماران مبتلا به كرونا در آن تحت درمان هستند نيز بايد در نظر گرفته شود و در ادامه پس از انتقال پسماندهاي پزشكي به مكان هاي مخصوص دفن هم بايد با شرايط ويژه و با رعايت همه ضوابط بهداشتي و ايمني و به طور روزانه با مواد گندزدا و با آهك مخلوط و دفن شده و به طور كامل با خاك پوشش داده شوند.

پسنديده اظهار داشت: در قانون و ضوابط مديريت پسماندهاي پزشكي و وابسته نظارت بر مديريت صحيح اين پسماندها در تمام مراكز بهداشتي، درماني، بيمارستان ها و ساير موارد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و در اين ضوابط چگونگي مديريت پسماندهاي پزشكي و بيمارستاني در موارد اپيدمي و شرايط خاص پيش بيني شده است، در صورتي كه تمهيدات كنترلي ديگري هم علاوه بر ضوابط موجود براي مديريت پسماندهاي پزشكي نياز باشد ، وزارت بهداشت بايد ضوابط و پروتكل ويژه اي را تهيه و اطلاع رساني كند.

مدير كل دفتر مديريت پسماند ها افزود: نقش مشاركت شهروندان و توجه به مسووليت اجتماعي در شرايط خاص كشور در پيشگيري از انتشار بيماري و اين ويروس بسيار حائز اهميت است، لذا از شهروندان تقاضا داريم اقلامي نظير ماسك و دستكش ها را پس از مصرف در كيسه هاي پلاستيكي محفوظ گذاشته و درب آنها را بسته و در سطل زباله در بسته قرار دهند، همچنين پيشنهاد مي كنيم در سطح معابر  ظروف و مخازن اختصاصي توسط شهرداري ها گذاشته شود و اطلاع رساني مناسبي هم در اين زمينه صورت گيرد تا عابران و شهروندان ماسك ها و دستكش هاي مصرفي را پس از استفاده در آن قرار دهند و از رها كردن اين اقلام در محيط خود داري كنند.

پسنديده در پايان با ابراز اميدواري از نتيجه بخش بودن رعايت ضوابط بهداشتي و مشاركت اجتماعي در شكست ويروس كرونا در كشور گفت: سازمان حفاظت محيط زيست به طور مستمر از ادارات كل حفاظت محيط زيست در استان ها هم خواسته است تا نظارت عاليه را بر روند مديريت صحيح پسماندها داشته باشند و در صورت بروز هرگونه تخلفات در مديريت اين پسماندها در اجراي مواد 13 و 18 قانون مديريت پسماندها بدون ملاحظه كاري با متخلفان برخورد قاطع شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات