عرضه ماسک ۱۳۰۰ تومانی در جایگاه های ویژه

عرضه ماسک ۱۳۰۰ تومانی در جایگاه های ویژه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات