اولویت توزیع ماسک با پاکبانان و کارگران خدمات شهری است/ زباله ها به ...

اولویت توزیع ماسک با پاکبانان و کارگران خدمات شهری است/ زباله ها به ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات