فعالیت های فرهنگسراها تعطیل و پذیرشی انجام نمی شود / فعالیت و برنامه ...

فعالیت های فرهنگسراها تعطیل و پذیرشی انجام نمی شود / فعالیت و برنامه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات